fbpx

Jazykové kurzy angličtiny

Pro firmy

Při výuce jazyka v kurzech pro firmy se zaměřujeme na konkrétní potřeby firmy dle jejího zaměření a oboru. Vytváříme modelové situace, které mohou vznikat při komunikaci se zahraničními klienty firmy. Výuka kurzů pro firmy může probíhat jak pro jednotlivce tak i pro skupiny.

Více

Pro dospělé

Nabízíme kurzy devíti jazyků pro začátečníky až velmi pokročilé studenty, lekce s českými lektory (začátečníci - mírně pokročilí) a lekce s rodilými mluvčími (pokročilí - velmi pokročilí), konverzační kurzy s rodilými mluvčími, technickou angličtinu ...

Více

Pro mateřské školy

Nabízíme kurzy angličtiny pro předškolní děti ve věku od 3 let v mateřských školkách. Naše lektorky dojíždí přímo do školky 1x týdně. Lekce trvá 45 minut. Děti si hravou formou osvojují základní slovní zásobu a fráze. Výuka je přirozená, aktivní a děti velmi baví.

Více

Pro děti 4-6 let

Děti se seznamují s angličtinou hravou formou pomocí písniček, říkanek, příběhů, poslechů, obrázků a pohybových aktivit. V tomto věku jsou děti schopné se toho naučit nejvíce, získávají pozitivní přístup k angličtině a výuka je velmi baví.


Více

Pro studenty ZŠ a SŠ

Kurzy pro studenty jsou zaměřeny především na zdokonalování gramatiky, správné výslovnosti, poslechů, ale hlavně na konverzaci. Sledujeme školní učivo a snažíme se děti vést napřed nebo naopak jim pomůžeme znalosti dohnat. Lekce jsou aktivní a zajímavé.

Více

Akreditované kurzy

Tyto kurzy jsou určeny pro pedagogy, kteří si chtějí procvičit a rozšířit běžná konverzační témata, která probírají se studenty v hodinách angličtiny o slovní zásobu, správnou britskou výslovnost, aktivity, nové nápady ...

Více

Pomaturitní kurzy

Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny se statusem studenta. Kurz je zařazen ve vyhlášce MŠMT č. 322/2005 Sb. – sociální a zdravotní pojištění zdarma, rodičovský příspěvek, příspěvek na dopravu, potvrzení pro rodiče o studiu atd.

Více

Letní kurzy a tábory

V létě probíhají tradiční letní tábory: 10-ti denní tábor v krásné přírodě s výukou angličtiny, výlety, spoustou her... poté příměstské tábory a také intenzivní jazykové kurzy v Ústí i Lanškrouně....

Více