Anglický jazyk - MŠMT - 6029/2017-1-332 Výzva 022 Šablony:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • 16 h - 2.400,- Kč; 32 h - 4.800,- Kč; 56 h - 8.400,- Kč; 80 h - 12.000,- Kč
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • 8 h - 1.200,- Kč; 16 h - 2.400,- Kč; 24 h - 3.600,- Kč; 80 h - 12.000,- Kč
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ
 • 8 h - 1.200,- Kč; 16 h - 2.400,- Kč; 24 h - 3.600,- Kč; 80 h - 12.000,- Kč

 • V procesu schvalování - Anglický jazyk MŠMT Šablony SŠ + VOŠ 32 a 56 hodin

 • Zahájení v září 2019
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • 32 h - 5 040,- Kč; 56 h - 8.820,- Kč
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ
 • 32 h - 5 040,- Kč; 56 h - 8.820,- Kč

 • Anglický jazyk - MŠMT - 25899/2018-2-718 Šablony:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
 • 24 h - 3.600,- Kč; 32 h - 4.800,- Kč; 56 h - 8.400,- Kč; 80 h - 12.000,- Kč
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ
 • 24 h - 3.600,- Kč; 32 h - 4.800,- Kč; 56 h - 8.400,- Kč; 80 h - 12.000,- Kč

 • Anglický jazyk - MŠMT - 12602/2013-201-236:

  • Praktická anglická konverzace pro pedagogy mateřských škol
  • Praktická anglická konverzace pro pedagogy I. stupně základních škol
  • Praktická anglická konverzace pro pedagogy II. stupně základních škol

  Cena kurzu 5100,-


  Tyto kurzy jsou určeny pro pedagogy, kteří si chtějí procvičit a rozšířit běžná konverzační témata, která probírají se studenty v hodinách angličtiny o slovní zásobu, správnou britskou výslovnost, aktivity, nové nápady a praktické role-play a tím zaujmout a motivovat žáky. Kurz obsahuje celkem 30 lekcí po 90 min. 1x týdně.

  V procesu schvalování - Německý jazyk MŠMT - Šablony pro ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ a SVČ

 • Zahájení v září 2019
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
 • 32 h - 5 040,- Kč; 56 h - 8.820,- Kč; 80 h - 12.600- Kč
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
 • 32 h - 5 040,- Kč; 56 h - 8.820,- Kč; 80 h - 12.600- Kč
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ
 • 32 h - 5 040,- Kč; 56 h - 8.820,- Kč; 80 h - 12.600- Kč
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
 • 32 h - 5 040,- Kč; 56 h - 8.820,- Kč; 80 h - 12.600- Kč
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ
 • 32 h - 5 040,- Kč; 56 h - 8.820,- Kč; 80 h - 12.600- Kč

 • Pomaturitní studium angličtiny - akreditace MŠMT-9953/2014:

  • Jednoletý kurz s denní výukou
  • Více naleznete v této sekci