jednoletý kurz s denní výukou, akreditace MŠMT-9953/2014

Holmes jazyková škola nabízí:

 • jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny se statusem studenta - určeno pro studenty, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku
 • kurz je zařazen ve vyhlášce MŠMT č. 322/2005 Sb. – sociální a zdravotní pojištění zdarma, rodičovský příspěvek, příspěvek na dopravu, potvrzení pro rodiče o studiu atd.
 • do kurzu se mohou zapsat i zájemci, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a nejsou již studenty - nelze však uplatnit status studenta
 • studenti budou rozděleni na základě písemného testu a osobního pohovoru do znalostních skupin
 • výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři + probíhá konverzace s rodilými mluvčími (britská angličtina)
 • vyučuje se všeobecná angličtina s využitím v praxi doplněná o poslechy, texty, filmy, konverzaci, praktické aktivity, využití Internetu …
 • knihovna – možnost vypůjčení odstupňované četby a poslechů
 • možná příprava na mezinárodní zkoušky
 • student obdrží osvědčení o absolvování kurzu v dané úrovni na základě závěrečného testu
 • skupinka min. 10 – max. 16 studentů
 • studium probíhá denně kromě státních svátků a školních prázdnin
 • přátelská atmosféra, občerstvení a WiFi zdarma
 • výuka 4 lekce denně = 20 týdně, 708 lekcí za rok
 • 8:00 – 11:15 hod. pondělí až pátek, Jilemnického 887, Ústí nad Orlicí (možnost posunutí začátku dle spojů do ÚO)
 • začátek studia konec září a ukončení na konci června

Cena kurzu

 • Cena kurzu včetně učebnic a extra materiálů = 24 900,-.
 • Možnost splátek bez navýšení (dle domluvy)

První splátka ve výši 6000,- nejdéle do 31.8. buď na účet (dostanete fakturu) nebo v hotovosti v kanceláři Holmes jazykové školy po telefonické domluvě tel. 737 744975.
Pokud se dostanete na VŠ, kurzovné vám bude vráceno.