Projekty

MODERNIZACE UČEBEN PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ A ZÁZEMÍ PRO STUDENTY A UČITELE A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH PODMÍNEK

Na projekt "Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a zázemí pro studenty a učitele a zajištění bezbariérových podmínek" je poskytována finanční podpora EU. Cílem projektu je modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a zázemí pro studenty a učitele za účelem zkvalitnění a zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb. Projekt podporuje rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání a také celoživotního vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích. Projekt řeší možnost rozšíření stávajících kapacit výukových prostorů s vazbou na jednu z klíčových kompetencí IROP, rozvoj cizích jazyků, a zároveň do budoucna umožňuje zkvalitnění poskytovaných služeb v této oblasti. Díky přemístění jazykové školy do vlastních prostranství dojde ke zvýšení kapacity jazykové školy a zároveň k vybudování bezbariérových podmínek, a tím pádem zlepšení dostupnosti výuky cizích jazyků pro všechny studenty, i ty s omezenou schopností pohybu. Zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu bude zajišťovat zmodernizované zázemí jazykové školy.
Document-page-001