fbpx

Projekty

MODERNIZACE UČEBEN PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ A ZÁZEMÍ PRO STUDENTY A UČITELE A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÝCH PODMÍNEK

Na projekt "Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a zázemí pro studenty a učitele a zajištění bezbariérových podmínek" je poskytována finanční podpora EU. Cílem projektu je modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a zázemí pro studenty a učitele za účelem zkvalitnění a zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb. Projekt podporuje rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání a také celoživotního vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích. Projekt řeší možnost rozšíření stávajících kapacit výukových prostorů s vazbou na jednu z klíčových kompetencí IROP, rozvoj cizích jazyků, a zároveň do budoucna umožňuje zkvalitnění poskytovaných služeb v této oblasti. Díky přemístění jazykové školy do vlastních prostranství dojde ke zvýšení kapacity jazykové školy a zároveň k vybudování bezbariérových podmínek, a tím pádem zlepšení dostupnosti výuky cizích jazyků pro všechny studenty, i ty s omezenou schopností pohybu. Zkvalitnění poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu bude zajišťovat zmodernizované zázemí jazykové školy.

Modernizace vybavení učeben pro výuku cizích jazyků a zázemí jazykové školy

Projekt "Modernizace vybavení učeben pro výuku cizích jazyků a zázemí jazykové školy" je zaměřen na pořízení nového vybavení školy, a to zejména na pořízení audiovizuální techniky a nábytku. Audiovizuální vybavení bylo pořízeno do pěti učeben, které se nacházejí v prvním a druhém podlaží jazykové školy, a má za cíl podpořit kvalitu poskytovaných služeb v oblasti výuky cizích jazyků. Pořízeny byly zejména výškově nastavitelné bílé tabule s interaktivními projektory a reproduktory, nové počítače a tablety. Kromě audiovizuální techniky byl do učebny pro předškolní děti v prvním podlaží a do prostoru přípravny pro učitele ve druhém podlaží pořízen nový nábytek. Učebna pro předškolní děti byla vybavena novými stoly, židlemi, skříňkami k uložení výukových materiálů a pomůcek a novými věšáky a botníkem. Přípravna pro učitele ve druhém podlaží byla vybavena kancelářským nábytkem, a to zejména stoly, židlemi, knihovnami, policemi a skříňkami.